ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY /NÁVRATOVÝ / REKLAMAČNÍ LIST

Kupujíci: Prodávající:
* TELESIS Technologies s.r.o.
* Rudníkovská 186
* 19012 Praha 9
*
* Adresa pro zaslání zboží :
* TELESIS Technologies s.r.o.
* Českobrodská 79
* 19012 Praha 9
* tel.:775777972
email: obchod@telesis.cz
 
Vrácené / reklamované zboží
Kód zboží Název zboží (uveďte i případnou velikost nebo provedení) * Počet ks *
 
Druh požadavku (zaškrtněte)


Zhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, t.j. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva a tímto vám oznamuji, že od výše uvedené smlouvy ve shora uvedeném rozsahu odstupuji. Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny zboží ve prospěch mého shora uvedeného bankovního účtu, nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení.

Tímto u vás reklamuji níže popsané vady a zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatněné reklamaci s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu způsobu vyřízení reklamace. Pokud jsem kupující spotřebitel vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
*
 

 
Preferovaný způsob vyřízení reklamace: *
 
 
Místo:
Datum: 03.12.2023 *
odeslat